گروه فنی ومهندسی امین ایران http://amineiran.ir 2019-09-20T13:17:57+01:00 text/html 2014-04-16T03:38:54+01:00 amineiran.ir محمد غفاری جک پارکینگی AMN با گارانتی گروه فنی ومهندسی امین ایران http://amineiran.ir/post/8 <div align="center"><font size="5">جک پارکینگی AMN با گارانتی گروه فنی ومهندسی امین ایران&nbsp;</font></div><div align="center"><font size="3">با بهره گیری از برترین تکنولوژی روز دنیا تک لنگه و دو لنگه در ابعاد و وزن های مختلف</font></div><div align="center"><font size="4">دارای مدار فرمان چند وضعیتی (دولنگه ، تک لنگه موتوری، اسباب کشی و ...)</font></div><div align="center"><font size="4">بهترین برد ریموت کنترل(قابلیت مچ شدن با آیفون تصویری ، مدار آسانسور و ...)</font></div><div align="center"><font size="3">36ماه گارانتی</font></div><div align="center"><font size="3"><img src="http://parsehdoor.com/wp-content/uploads/DSC_0504.jpg" alt="" vspace="10" hspace="12" border="12" align="bottom"></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="7"></font><br></div> text/html 2014-04-16T03:35:19+01:00 amineiran.ir محمد غفاری واحد6 خدمات تزئینات ساختمان http://amineiran.ir/post/7 <img src="http://cld.persiangig.com/preview/vaCcft5BUb/%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D8%AA2.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="226" hspace="0" vspace="0" width="707"> <img src="http://cld.persiangig.com/preview/xSMELmAoQ2/%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D8%AA.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="316" hspace="0" vspace="0" width="708"> <img src="http://cld.persiangig.com/preview/tDDdIUwmGt/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF2.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="462" hspace="0" vspace="0" width="708"> <img src="http://cld.persiangig.com/preview/bgC5IX1aMD/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="409" hspace="0" vspace="0" width="709"> <img src="http://cld.persiangig.com/preview/zPaOlEuptT/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DA%86%DB%8C.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="362" hspace="0" vspace="0" width="703"> <img src="http://cld.persiangig.com/preview/sf73YxJKCX/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DA%86%DB%8C.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"> <img src="http://cld.persiangig.com/preview/Or11tX8lO6/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"> <img src="http://cld.persiangig.com/preview/V3AHh0REFA/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF2.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0">&nbsp;&nbsp; <div align="center"><font size="5"><span style="background-color: rgb(204, 51, 204);"></span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">نقاشی ساختمان</span><span style="background-color: rgb(204, 51, 204);"></span> -کاغذ دیواری، دیوار پیش ساخته (گچی) -واترجت (شستشوی نمای ساختمان) بدون آسیب<br>&nbsp;تعمیرات جزئی <br>تلفن تماس33518054<br>09128953264<br>سامانه پیام کوتاه10009128953264<br>ایمیل<br>amineiran@chmail.ir<br><br></font></div> text/html 2014-04-16T03:33:27+01:00 amineiran.ir محمد غفاری واحد5 خدمات فنی ساختمان http://amineiran.ir/post/6 <img src="http://cld.persiangig.com/preview/cD6LX1RD2v/%D8%AF%D9%88%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="501" hspace="0" vspace="0" width="530"> <img src="http://cld.persiangig.com/preview/KfZQTdYQjb/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%20%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A6%D9%88%D9%86%DB%8C.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"> <img src="http://cld.persiangig.com/preview/HEHQUWBy1U/%D8%AC%D9%88%D8%B4.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="546" hspace="0" vspace="0" width="501"> <img src="http://cld.persiangig.com/preview/DS2Pq14dkX/4505a72afe4de9d5ce07bbe8f7ae4ad9.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"> <img src="http://cld.persiangig.com/preview/heQLT5M6CJ/%D8%AF%D9%88%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%871.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"> <img src="http://cld.persiangig.com/preview/p35jLIsXfx/%D8%AC%D9%88%D8%B4.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"> <img src="http://cld.persiangig.com/preview/mw3zu8VPat/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%20%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A6%D9%88%D9%86%DB%8C.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"> <img src="http://cld.persiangig.com/preview/aOdD83Ools/4505a72afe4de9d5ce07bbe8f7ae4ad9.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"> <div align="center"><font size="5">ساخت و نصب نرده&nbsp; حفاظ و آکاردئون&nbsp; کانال کولر وهواساز&nbsp; درب پنجره upvcو تبدیل پنجره آهنی قدیمی به دوجداره بدون تعویض پنجره</font><font size="7"><font size="5"> <br>تلفن تماس33518054</font><font size="5"><br></font><font size="5">09128953264</font><font size="5"><br></font><font size="5">سامانه پیام کوتاه1000912</font><font size="5">8953264</font><font size="5"><br></font><font size="5">ایمیل</font><br><font size="5">amineiran@chmail.ir</font><br></font></div> text/html 2014-04-16T03:31:16+01:00 amineiran.ir محمد غفاری واحد4 تلفن سانترال http://amineiran.ir/post/5 <img src="http://cld.persiangig.com/preview/Bj9F3KlFMn/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%842.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="196" hspace="0" vspace="0" width="537"> <img src="http://cld.persiangig.com/preview/dm1g5llbeG/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%841.png" alt="" align="bottom" border="0" height="273" hspace="0" vspace="0" width="722"> <img src="http://cld.persiangig.com/preview/3IAk8Bg72R/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%841.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"> <img src="http://cld.persiangig.com/preview/o8mhqkyxJ1/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%842.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"> <img src="http://cld.persiangig.com/preview/B3SawcDu0x/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"> <img src="http://cld.persiangig.com/preview/UFrt2g7KcE/%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"> <div align="center"><br><font size="7"><font size="4">نصب و راه اندازی تلفن سانترال <br>کم ظرفیت و پر ظرفیت <br>&nbsp;برنامه ریزی و سیم کشی تلفن و تعمیرات <br>شماره تماس33518054</font><font size="4"><br></font><font size="4">091289532</font><font size="4">64</font><font size="4"><br></font><font size="4">سامانه پیام کوتاه10009128953264</font><font size="4"><br>ایمیل</font><br><font size="5">amineiran@chmail.ir</font><br></font></div> text/html 2014-04-16T03:28:41+01:00 amineiran.ir محمد غفاری واحد3 خدمات برق ساختمان http://amineiran.ir/post/4 <img src="http://cld.persiangig.com/preview/n9GfhPu23a/%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="341" hspace="0" vspace="0" width="512"> <img src="http://cld.persiangig.com/preview/PHQbfykhWa/%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%B1.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="633" hspace="0" vspace="0" width="531"> <img src="http://cld.persiangig.com/preview/xtJtQo5gKR/%D9%87%D9%85%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="472" hspace="0" vspace="0" width="571">&nbsp; <img src="http://cld.persiangig.com/preview/DPPHFvWUCG/%D8%B3%DB%8C%D9%85%20%DA%A9%D8%B4%DB%8C.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"> <img src="http://cld.persiangig.com/preview/Jk5VsUhXsv/%D8%B3%DB%8C%D9%85%20%D9%BE%DB%8C%DA%86%DB%8C.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"> <img src="http://cld.persiangig.com/preview/mr3KnMpb0i/%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%B1.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"> <img src="http://cld.persiangig.com/preview/g1BfBcNhnt/%D8%B3%DB%8C%D9%85%20%DA%A9%D8%B4%DB%8C.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"> <img src="http://cld.persiangig.com/preview/jVe9k5wPG8/%D8%B3%DB%8C%D9%85%20%D9%BE%DB%8C%DA%86%DB%8C.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"> <div align="center"><font size="7"><font size="5">سیم کشی ساختمان هوشمندسازی شبکه برق</font> <br><font size="5">نصب و سرویس کولر آبی وگازی<br>&nbsp;سیم پیچی الکتروموتور<br>تلفن تماس33518054</font><font size="5"><br></font><font size="5">09128953264</font><font size="5"><br></font><font size="5">سامانه پیام کوتاه10009128953264</font><font size="5"><br></font><font size="5">ایمیل </font><br><font size="5">amineiran@chmail.ir</font><br></font></div> text/html 2014-04-14T18:25:40+01:00 amineiran.ir محمد غفاری واحد1:تاسیسات (حرارتی) http://amineiran.ir/post/3 <img src="http://cld.persiangig.com/preview/W9hexy8MMV/%D9%84%D9%88%D9%84%D9%872.JPG" alt="" align="bottom" border="0" height="445" hspace="0" vspace="0" width="595"> <img src="http://cld.persiangig.com/preview/dLrS78fbtr/%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87%201.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"> <img src="http://cld.persiangig.com/preview/PwyMJwTNdi/%D9%BE%DA%A9%DB%8C%D8%AC.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"> <img src="http://cld.persiangig.com/preview/WCBDXcMksc/%D9%BE%D9%85%D9%BE.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="526" hspace="0" vspace="0" width="526"> <img src="http://cld.persiangig.com/preview/k6dROdaDhS/%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="424" hspace="0" vspace="0" width="565"> <img src="http://cld.persiangig.com/preview/hbzgr340AK/%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="544" hspace="0" vspace="0" width="544"> <img src="http://cld.persiangig.com/preview/i9ECMCdquY/%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"> <img src="http://cld.persiangig.com/preview/AM8UBOYkHJ/%D9%BE%DA%A9%DB%8C%D8%AC.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"> <img src="http://cld.persiangig.com/preview/Y8DU3ZjFz7/%D9%BE%D9%85%D9%BE.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"> <img src="http://cld.persiangig.com/preview/X8H3kEm8RB/%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"> <div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="6">ارائه کننده خدمات مهندسی تاسیسات راه اندازی و نگهداری&nbsp; موتورخانه (دیگ شوفاژ،پمپ ومشعل )<br>پکیج ورادیاتور-لوله کشی شوفاژ<br>نصب مخزن ذخیره آب ساختمان وپمپ آب خانگی <br>تشخیص ترکیدگی لوله و ترمیم نم ورطوبت<br>&nbsp;بدون خرابی با متد جدید&nbsp; <br>&nbsp;تلفن تماس33518054و 09128953264</font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br><font size="5">سامانه پیام کوتاه</font> </font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="5">10009128953264</font><font size="5"><br></font><font size="5">ایمیل</font></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br><font size="5">amineiran@chmail.ir</font><br></font></div> text/html 2014-04-08T19:25:37+01:00 amineiran.ir محمد غفاری واحد2سیستم های حفاظتی وامنیتی http://amineiran.ir/post/1 <img src="http://cld.persiangig.com/preview/oEoKxdakMn/%D8%B1%D8%A7%D9%87%20%D8%A8%D9%86%D8%AF.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="374" hspace="0" vspace="0" width="537"> <img src="http://cld.persiangig.com/preview/a5C6vADypV/%D8%A2%DB%8C%D9%81%D9%88%D9%86.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="607" hspace="0" vspace="0" width="607"> <img src="http://cld.persiangig.com/preview/l7xPLZywkJ/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%20%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9.jpeg" alt="" align="bottom" border="0" height="406" hspace="0" vspace="0" width="576"> <img src="http://cld.persiangig.com/preview/kSPmNxWNDH/1111.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="296" hspace="0" vspace="0" width="513"> <img src="http://cld.persiangig.com/preview/XeIb7vZKxp/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="357" hspace="0" vspace="0" width="519"> <img src="http://cld.persiangig.com/preview/jxauNuhVXn/%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="391" hspace="0" vspace="0" width="524"> <img src="http://cld.persiangig.com/preview/WD5ofn7VD5/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87.png" alt="" align="bottom" border="0" height="411" hspace="0" vspace="0" width="494"> <img src="http://cld.persiangig.com/preview/Sla7hy8lsA/395f1bcb-25fb-4554-a9a4-bba2d4ff047d.jpg.png" alt="" align="bottom" border="0" height="369" hspace="0" vspace="0" width="494"> <img src="http://cld.persiangig.com/preview/NRbnmshFdH/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%20%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9.jpeg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"> <img src="http://cld.persiangig.com/preview/iFT04etEiW/%D8%A2%DB%8C%D9%81%D9%88%D9%86.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"> <img src="http://cld.persiangig.com/preview/EAoLq0pIdt/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D9%86%D8%AF.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"> <img src="http://cld.persiangig.com/preview/Y0SvcMcjPB/395f1bcb-25fb-4554-a9a4-bba2d4ff047d.jpg.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"> <img src="http://cld.persiangig.com/preview/HDG89LRC2v/%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"> <img src="http://cld.persiangig.com/preview/iSfMqTvhsZ/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"> <img src="http://cld.persiangig.com/preview/t3gg7NfLeI/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"> <div align="center"><font size="7"><font size="5">طراح ،مجری ومشاورسیستم های حفاظتی وامنیتی دوربین مداربسته <br>سیستم اعلام سرقت وحریق</font> <br><font size="5">آیفون تصویری،جک و درب اتوماتیک راه بندوکرکره هوشمند(برقی) <br>تلفن تماس 33518054</font><font size="5"><br></font><font size="5">09128953264</font><font size="5"><br></font><font size="5">سامانه پیام کوتاه10008953264</font><font size="5"><br></font><font size="5">ایمیل</font><br><font size="5">amineiran@chmail.ir</font><br></font></div>